سفارش تبلیغ
صبا
♥♣↔علی بابا یعنی عشق اونم از نوع شکست ♣♥
علی بابا♣ یعنی اعماق درد
علی بابا♠ یعنی ی صدای گرفته و خسته
علی بابا یعنی شاه دیس لاو
علی بابا یعنی شب بیداری تا 5 صبح
علی بابا یعنی اشک یعنی گریه یعنی بغض
علی بابا یعنی صبح با چشای قرمز بیدار شی :( علی بابا یعنی شب با هدفون خوابت ببره
علی بابا یعنی بیمعرفتی هه...
علی بابا یعنی خیانت اونم ب عشقت
علی بابا یعنی شب فقط ب امید شنیدن صداش بری باس خواب ∅ علی بابا یعنی مسکن روح هه...