سفارش تبلیغ
صبا
 مَـــــن ‌نه عاشـق هستم و نه محتـاج نگـــــاهی که بلغزد برمـن‌…
من خـــــودم هستم و تنهـایی و یک حسه غریـب که برصد عشـــــق وهـــــوس می ارزد...