سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
 مَـــــن ‌نه عاشـق هستم و نه محتـاج نگـــــاهی که بلغزد برمـن‌…
من خـــــودم هستم و تنهـایی و یک حسه غریـب که برصد عشـــــق وهـــــوس می ارزد...ای کاش...
ای کاش...
کـــــــاش بعد از همه دلقک بازیهام .....
کسی می آمـــــــــــد......
ماسک را از روی صورتم بر میداشت..
و میگــــــفت...
حالا از دردهات بــگو من گوش میکنم...معـــــــتاد اینـــــترنت..بیـــــمار نیـــــــــس..تنــــــهـــــاســـت.. 

دیووووووووونه دلم تنگ شده واسه دیوونه بازیامون

  kash  hichvaght  in karo nemikardi•| Angels they can not fly Ino whispered and jumped
•|
فِـرشْته‍ هـآ مـیتـونَـن پَـروآز کُـنَن
اینُو زِمـزمه‍ کـرد و پَـرید:)حـالِ اَکثَـرِ مـاهـا اینجـــوریـه نـه حـوصلــه کَسیــو داریـم نـه دِلمــون میخـاد تَنهــا بـاشیـــم... 

بیخیـالـ?یهـ کَلَمـہ یـ مُقَدَسیـهـ …
?وَختـے دَرد داریـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے ناراحَتیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے شِکَستیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے شِکَستَنِتـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے حرفـ داریـ نِمیخوایـ بزَنیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے ازشـ ناراحَتیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے عاشِقیـ هو عشقتـ دلشـ پیشـ یکیـ دیگَسـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے نِمیخوایـ دلـ یکیـ رو بِشکونیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?حَرفایـ دلتـ بیخـًٍـًٍیالـ …
?رَفتَنـ عشقِتُو بیخـًٍـًٍیالـ …
?کلا?دُنـــــیارو?بیخـًٍـًٍیالـ …#لطـــفـــا.... یادت باشــه تـــ?ــــو یــه مسافری... فقط همین...ما خَــــــــــراب رفـــــــــــــــیق بودیــــــــــــــــم غافِــــــــــــــــل از اینکـــــه...   رفـــــــیق تــــو فکـــــــــــــرِ خَــــــــــــــراب کــــردنِ"مــــــــــا"!!!    چقـــــدر پشیمونـــــــیم از رفـــــاقت بـــــا خـــــــــــــــــیلیاهمیشـــه هرجــا رفتم هندزفرے بوده بام
عــــاشق کِسـیم ک علـــے بابا صداش میکنن
عــــاشق طــرفداراشــم ک اونو خُـــــــدا میدونن♥دیـــــس لاوو ینـــــــے عـــــــلی بابا
علے بابا ینــــــے دیس لاوو ....